Egenskaper/Mentalitet:

Haldenstøveren er en god jakthund med god jaktlyst og et vennlig vesen. Den utmerker seg ved å ha sterke nerver og være særdeles omgjengelig og tillitsfull. Mange haldenstøvere har gjort det godt på jaktprøver. Den kan derfor karakteriseres som en fin kombinasjon av jakt- og familiehund. Med sitt gode og åpne vesen er den lett å trene.

Størrelse/Utseende:

Haldenstøveren er middels stor, rektangulær og kraftig, men ikke tung. Hodet er middels stort med svakt hvelvet skalle. Nakkeknøl og stopp er lite markert. Ørene er hengende og middels høyt ansatt. Halsen er forholdsvis lang og kraftig.  Pelsen er todelt med tett underpels og kort, rett overpels. Halen rekker omtrent til hasene og bæres lavt.Fargen er oftest hvit med svarte flekker og mindre, rødbrune tegninger på hode og bein. Ønsket høyde for hannhunder er 52-60 cm, og 50-58 cm for tisper.

Pelsstell:

Børstes og bades ved behov.

Historikk:

Den norske støverrasen har sitt ankerfeste ved Halden. Der ble den fra siste halvdel av 1800-tallet avlet frem gjennom krysning av foxhounds fra England, beagle og lokale støvere. Avlsarbeidet ga tidlig en støvertype med et visst ensartet preg som kunne danne grunnlaget for en rase, men det var hele tiden problemer med en smal avlsbase. Hundepest i 1931 og andre verdenskrig holdt på å knekke haldenstøveren, men entusiaster fikk fart på avlen igjen etter krigen, og i 1952 ble den godkjent som egen rase.

Nå steg interessen for rasen og det ble kåret flere championer, men allerede fra 1956 falt interessen og rasen har aldri vært stor og tallrik. Til tross for at det alltid har vært en liten populasjon er det ikke registrert betydelig omfang av arvelig sykdommer (for eksempel HD) i rasen. De senere årene har antall nyregistrerte valper av haldenstøver hos Norsk Kennel Klub ligget på mellom 10 og 20 i året. Antallet regnes for faretruende lavt, og må øke betraktelig dersom rasen skal sikres en livskraftig fremtid.

Lyst til å vite mer om rasen?

NKK anbefaler alle å ta kontakt med raseklubben for de raser de er interesserte i.

Rasestandarden beskriver rasens fysiske og mentale særtrekk, og er også anbefalt lesestoff for alle som vurderer å gå til innkjøp av en valp av denne rasen.

Lykke til!