Egenskaper/Mentalitet:

Siden grand danois ikke lengre brukes som jakthund er det få eller ingen som avler etter bestemte bruksegenskaper. Grand danois blir i all hovedsak avlet for å skape hyggelige familiehunder. Vennlig, lojal og hengiven overfor sin eier. Kan være reservert overfor fremmede. Selvsikre, uredde, lettdresserte selskaps -og familiehunder ønskes, som ikke lett provoseres og ikke er aggressive.

Størrelse og utseende:

Standarden til grand danois ønsker en jevnt, harmonisk bygget hund i balanse. I den nye standarden er høyden begrenset slik at hannhunder ikke bør overskride 90 cm og tisper ikke bør overskride 84 cm i mankehøyde. Grand danois kommer i tre fargegrupper: gul og tigret; harlekin og sort; blå.

Pelsstell:

Lite pelsstell, bades ved behov, og kan med fordel børstes i røyteperioder.

Historikk:

Grand danois betyr stor danske, men rasen har sin opprinnelse i Tyskland. Den stammer fra molosserne som ble brukt til vakt- og kamphunder blant annet i det gamle Romerriket. I Tyskland var de meget nøye i sitt avlsarbeide. Målet var en utholdende, kraftig og høy hund; modig, men også intelligent og myk. 

Rasen ble brukt som vakt- og jakthund. Det fortelles om jaktlag med opptil hundre hannhunder på jakt etter bjørn og villsvin. På denne tiden ble ørene kupert for ikke å bli revet opp av villsvinets tenner. Rasen var kjent ved flere navn, men i 1880 ble Die Deutsche Dogge rasens navn i Tyskland, samtidig som den ble valgt til Tysklands nasjonalrase. Raseklubben ble stiftet i 1885. Den første standarden for rasen ble skrevet i 1891, og det er fortsatt Tyskland som har ansvaret for standarden i FCI som Norge er knyttet til.

Lyst til å vite mer om rasen?

NKK anbefaler alle å ta kontakt med raseklubben for de raser de er interesserte i.

Rasestandarden beskriver rasens fysiske og mentale særtrekk, og er også anbefalt lesestoff for alle som vurderer å gå til innkjøp av en valp av denne rasen.

Rasen omtales i BSI - Breed Specific Instructions regarding exaggerations in pedigree dogs. BSI beskriver risikoområder hos enkelte hunderaser, og er ment som et supplement til rasestandarden. BSI skal bidra til å øke dommerens fokus på eksteriørtrekk som kan true hundenes helse og velferd dersom de blir for ekstreme. 

Lykke til!