Egenskaper/Mentalitet:

Finsk spets er en allsidig brukshund og en ypperlig familiehund. I dag brukes rasen aller helst til jakt på skogsfugl, men den har også utmerkede egenskaper for å jakte storvilt som elg, hjort og brunbjørn. Rasen er en habil vakthund og varsler lett. Den er også en spennende utstillingshund. Finsk spets er livlig, vital, modig og bestemt. Den kan være noe reservert, men aldri aggressiv.

Rasen trives best med forholdsmessig mye mosjon, og bør dessuten få en god del mental stimuli om den skal trives maksimalt.

Størrelse/Utseende:

Rasen er under middels stor, nesten kvadratisk. Den er tørr, stram og med god reisning. Størrelse og vekt:

Mankehøyde: Hannhunder: Ideell 47 cm, ± 3 cm. Tisper: Ideell 42 cm, ± 3 cm. Vekt: Hannhunder: 12-13 kg. Tisper: 7-10 kg.

Helse:

Finsk spets har spesielt to arvelige sykdommer som vi må ta hensyn til og det er patella luxasjon og epilepsi. Hunder som har disse sykdommene må det ikke avles på. Vi må også ta spesielle hensyn hos dem som har disse sykdommene i sine linjer. Vi har også tannmangel (premolarmangel) som er arvelig, dette prøver vi og forbedre ved at vi aldri parer to individer som mangler tenner. Tidlig nedsatt hørsel kan også forekomme og er noe vi prøver å ta hensyn til.

Vi har nå i en periode på 3 år forlangt øyelysning av alle finske spetser det blir avlet på her i Norge, denne perioden skal minst fortsette ett år til, før vi kan lage grunnlag for videre tiltak. Det ser desverre ut som det er en ganske høy andel som får en anmerkning ved øyelysning. Det siste året er det øyelyst 13 individer, og 8 stk er fri mens 5 har fått påvist en form for katarkt av type ikke medfødt. Det skaper litt bekymring, for vi er en liten rase i Norge og det kan få store konsekvenser på sikt.

Kanskje vi må gå til det skrittet og forlange et permanent krav, slik som på Norrbottenspetsen. I Finland har de øyelyst rasen i over 18 år og flere individer har fått avlsnekt på grunn av arvelig øyesykdom. Det er avdekket sykdom hos ca. 2 % av de som er kontrollert.

Vi har i dag et krav om patellaundersøkelse hos godkjent vetrinær før jaktprøvestart etter fylte 12 mnd. og i anvendelse i avl. Diagnosen fra vetrinær må være "FRI" grad 0, uten anmerkning.

Pelsstell:

Temmelig langt på kroppen, halvveis stående eller helt stående, stivere på nakken og ryggen. Kort og tilliggende på hodet og bena, bortsett fra baksiden av lårene. Lengre og tettere pels på baksiden av lårene (bukser) og halen. Kort, bløt, tett og lys underull. Børstes og bades ved behov.

Historikk:

Rasens forhistorie er ukjent, men hunder som ligner finsk spets av type har vært brukt på jakt på all slags vilt i flere hundre år. Da rasen ble renavlet i slutten av 1800-tallet var målet å avle fram en jakthund som var bra til å lose skogsfugl i trær, men som også skulle være vakker. Da man startet å føre stambok på 1890-tallet fantes det hunder som var typelike og hadde samme bruksområde først og fremst i Finlands østre og nordre deler.

Finsk spets ble utnevnt til finsk nationalrase i 1979.

Lyst til å vite mer om rasen?

NKK anbefaler alle å ta kontakt med raseklubben for de raser de er interesserte i.

Rasestandarden beskriver rasens fysiske og mentale særtrekk, og er også anbefalt lesestoff for alle som vurderer å gå til innkjøp av en valp av denne rasen. Lykke til!