Helse

Engelsk Bulldog kan være disponert for noen helseutfordringer. BOAS/luftveisproblematikk er den mest alvorlige lidelsen hundene kan rammes av, men er ikke den mest utbredte. Likevel har klubben stort fokus på dette. Det ble i 2016 utarbeidet en belastningstest for å enkelt kunne avdekke mulige luftveisproblemer/nedsatt funksjonalitet hos hunden. Her må hunden gå 1 km i raskt tempo med et pulsbelte, hvor pulsen registreres før, under og etter belastning. Hvor lang tid hunden bruker på å komme ned i utgangspuls gir grunnlaget for om testen er bestått eller ikke.

I 2019 ble det i samarbeid med NKK innført BOAS-gradering. Dette er en test utarbeidet gjennom  nærmere 20 års forskning på BOAS av Dr. Jane Ladlow ved University of Cambridge i England. Testen utføres av NKK-sertifiserte veterinærer. Fra 1. august 2022 er det innført registreringskrav for BOAS. Det vil si at foreldredyrene må være BOAS-gradert for å få registrert valper etter seg i NKK. Det er ikke tillatt å avle på hunder med BOAS-grad 3, og eventuelle avkom etter en slik hund vil bli ilagt avlssperre. Mer informasjon om BOAS og BOAS-gradering kan finnes her.

Rasen har i tillegg registreringskrav om kjent status på maks innavlsgrad, patella og HUU. HUU er en autosomal recessiv nyresteinsykdom som kan ramme rasen, dette er en smertefull tilstand som i verste fall kan ende med avlivning. Denne sykdommen kan lett unngås ved å teste foreldredyr og sørge for at man ikke bruker to bærere av sykdomsgenet i samme kombinasjon. Klubben har også satt som krav at begge foreldrene skal ha hjerteattest.

Andre lidelser som er rapportert på rasen er hudproblemer/allergi og øyeproblematikk som for eksempel cherry eye, entropion, ektropion og feilstilte øyehår.

Engelsk Bulldog står på listen over raser som observeres med hensyn til risiko for overdrevne eksteriørtrekk. Denne sier at rasens konstruksjon, med bl.a. forkortet skalle og underutviklet neserygg, gjør at ytterligere overdrivelser medfører alvorlige helseproblemer. Det betyr at dommere og oppdrettere skal være spesielt observante på dette ved bedømming i utstillingsringen og ved valg av avlshunder.

Kroppsvekt er nært knyttet til helseproblemer hos rasen, da spesielt BOAS, så det er viktig å holde hunden i god kondisjon.

Egenskaper/Mentalitet:

Til tross for det sure uttrykket har engelske bulldog et meget vennlig vesen. De er også meget hengivne, men kan være veldig sta. De elsker å være midtpunktet og ”klovner” gjerne. Bulldogen krever klart lederskap, og en bulldog eier bør ha god kontroll på hundeoppdragelsens grunnprinsipper.

Størrelse og utseende:

Engelsk bulldog er lavtstilt, bred og kompakt. Standarden beskriver en kropp "uten tendens til fedme." Standarden for engelsk bulldog foreskriver en vekt på 25 kilo for hanner og 23 kilo for tisper.

Rasen kan være ensfarget eller ensfarget med sort maske eller sort snuteparti i variasjonene brindle (tigret), forskjellige nyanser av rød, fawn, eller hvit, og flekket, i kombinasjon av hvitt og en av de forannevnte farger. Fargene leverfarget, sort, eller sort og brun er uønsket ihht. rasestandard.

Pelsarbeid:

Pelsen trenger minimalt av stell da rasen har en kort og glatt pels.  Husk at rynkene i trenger jevnlig tilsyn og holdes rene/tørre for å unngå irritasjon. Tips til dette får du hos oppdretter.

Historikk

Engelsk bulldog er en gammel rase, og ble brukt blant annet til okse- og hundekamper. Når denne typen kamper ble forbudt forsvant nesten rasen, men takket være raseentusiaster ble den og dens egenskaper som selskapshund bevart sammen med det særpregede eksteriøret. Som selskapshund gjorde bulldogen inntreden i utstillingsringen første gang i 1860. Den første offisielle rasestandarden ble skrevet i 1865.

Norsk bulldog klubb ble stiftet i 1919.

Lyst til å vite mer om rasen?

NKK anbefaler alle å ta kontakt med raseklubben for de raser de er interesserte i.

Rasestandarden beskriver rasens fysiske og mentale særtrekk, og er også anbefalt lesestoff for alle som vurderer å gå til innkjøp av en valp av denne rasen.

Rasen omtales i BSI - Breed Specific Instructions regarding exaggerations in pedigree dogs. BSI beskriver risikoområder hos enkelte hunderaser, og er ment som et supplement til rasestandarden. BSI skal bidra til å øke dommerens fokus på eksteriørtrekk som kan true hundenes helse og velferd dersom de blir for ekstreme. 

Lykke til!