Egenskaper/Mentalitet:

Drever, som er en langsomt drivende hund, anses for å være en selvsagt hund til rådyrjakt, men den er også en velegnet hund for jakt på rev eller hare. Den skal i all hovedsak være bygget for sitt formål, det vil si drevjakt. Det er en hund som skal kunne jobbe effektivt i det klima og terreng man finner i vår del av verden. Dette er en utpreget jakthund som ikke egner seg utelukkende som selskapshund.

Dreveren skal være oppmerksom, og ha et rolig temperament. Den skal ikke være aggressiv, nervøs eller sky.

Størrelse og utseende:

Dreveren er en kortbent og robust hund som er bygd for langsomt drivende jakt. Alle farger i kombinasjon med hvite tegn er tillatt. Mankehøyden for hanner er 32-38 cm, og tisper 30-36. Dreveren er relativt langstrakt og lavstillet, og preges mer av kraft og robusthet enn edelhet og hurtighet. Hunden har god reisning, velutviklet muskulatur og bevegelighet.

Pelsarbeid:

Rasen har kort, lettstelt pels som bades ved behov.

Historikk:

Dreveren, eller, som den tidligere het, dachsbracken, er en hund som ble avlet frem på kontinentet midt på 1800-tallet. Hovedsetet for rasen på dette tidspunktet var Sør-Tyskland, Tyrol og Sveits. Det opprinnelige navnet på rasen skulle vise dens opprinnelige blanding – den kortbente dachsen og den større støveren; brachen.

Lyst til å vite mer om rasen?

NKK anbefaler alle å ta kontakt med raseklubben for de raser de er interesserte i.

Rasestandarden beskriver rasens fysiske og mentale særtrekk, og er også anbefalt lesestoff for alle som vurderer å gå til innkjøp av en valp av denne rasen.

Lykke til!