Egenskaper/Mentalitet:

Vennlig, stødig, verdig, noe mer reservert enn de fleste andre spaniels, dog uten å være
aggressiv eller vanskelig å håndtere. Sterk vilje som kan oppleves som stahet. Det er en
meget sosial hund som liker å være familiens midtpunkt, og som ikke egner seg til å være
mye alene. En Clumber spaniel trenger jevnlig mosjon og mental stimulering, ellers kan
oppfinnsomheten deres gi hodebry for eieren.

Størrelse/Utseende/Pelsstell:

Clumber spaniel er en meget kraftig og nokså massiv mellomstor hund, med størrelse ca. 42-
46 cm, og en vekt på mellom 25 og 34 kg. Den skal ha kraftig hode, nokså tung beinstamme,
og være noe lang og lavstilt. Pelsen er fin og silkeaktig, med moderat heng. Fargen er
overveiende hvit med oransje eller sitronfargede tegninger. I likhet med andre spaniels
krever den ukentlig pelsstell, men blir ikke trimmet så omfattende. Rasen er kjent for å røyte
en del.

Historikk:

Man er usikker på rasens tidlige opphav og vet ikke sikkert om den har utviklet seg kun i
England, eller om det er blandet inn hunder av spanieltype fra Frankrike. Rasen har fått sitt
navn etter The Duke of Newcastles gods, Clumber Park. På malerier fra andre halvdelen av
1700-tallet kan man kan tydelig se rasens karakteristiske utseende. Rasen ble offisielt
anerkjent rundt 1900 og fikk da sin første standard i den engelske kennelklubben. Rasen var i
flere århundrer den engelske adelens fremste jakthund.

 

Lyst til å vite mer om rasen?

NKK anbefaler alle å ta kontakt med raseklubben for de raser de er interesserte i.

Rasestandarden beskriver rasens fysiske og mentale særtrekk, og er også anbefalt lesestoff for alle som vurderer å gå til innkjøp av en valp av denne rasen.

Lykke til!