Av kull på 3 valper er det nå kun en sjokolade/hvit-farget puff hannhund igjen. Han selges til redusert pris pga en liten skjønnhetsfeil.