Av kull på 6 valper er det nå 3 ledige hanner tilgjengelig, 2 puff og en naken!