Dunker valper.

2 sort/blakke hannhunder ledige til rett jeger hjem.
Utstilling og prøve interesse er ett pluss.
Leveres registrert i NKK, chipet og vaksinert. Ormkur blir gitt ved 2, 4 og 6 ukers alder.

Valpene er etter Nuch Thoya og NJCH CR Jago.

Thoya
Utstilling: Champion. BiR som beste resultat, flere BIM
Prøver: 2x1åp, 1x3åp, 2x0åp og 1x0EP (vallhall prøven 23, fikk ikke ut noen av dagene)

CR Jago
Utstilling: Excellent som beste resultat.
Prøver: Champion. 2x1åp, 1x1EP, 1x2EP og 1x0EP (full tid en dag)