Trygge og fine valper, etter premierte foreldre, for salg til rett hjem.