1 Valper - Løwchen

Kontaktinformasjon
May Cathrine Bø
Jærveien 169 SANDNES 4321
97777127
Oppdrettere
May Cathrine Bø
Oppdretter bekrefter at kullet tilfredsstiller raseklubbens retningslinjer for avl

Vi gjør oppmerksomme på at dette kullet er under registrering, og at det først er når kullet er ferdig registrert at det er vurdert utifra NKKs regelverk

Valper

Navn
Farge
Status
May-Song Xanadu
Sort/Krem
Ikke solgt