Puli valper etter høgt premierte foreldre - begge import fra henholdsvis Ungaren og Finland.





mail: jhbn@live.no
tlf: 95894575