Lystige, glade og aktive kvalper med god avstamming etter kl.3 gjeterhunder med godt lynne og kapasitet.