4 Valper - Staffordshire Bull Terrier

Kontaktinformasjon
Jan Roger Andreassen
Ilaveien 85 FREDRIKSTAD 1605
45189503
Oppdrettere
Jan Roger Andreassen
Camilla Karlsen

Vi gjør oppmerksomme på at dette kullet er under registrering, og at det først er når kullet er ferdig registrert at det er vurdert utifra NKKs regelverk

Valper

Navn
Farge
Status
Nightstaff Aftershock
Brindel/Hvit
Ikke solgt
Nightstaff All Rights Reserved
Sortbrindle/Hvit
Ikke solgt
Nightstaff As You Like It
Sortbrindle/Hvit
Ikke solgt
Nightstaff Across The Board
Brindel/Hvit
Ikke solgt