9 Valper - Jämthund

Kontaktinformasjon
Marianne Ølstad Steenland
Strømsås Gård TYNSET 2500
91105898
Oppdrettere
Marianne Ølstad Steenland

Vi gjør oppmerksomme på at dette kullet er under registrering, og at det først er når kullet er ferdig registrert at det er vurdert utifra NKKs regelverk

Valper

Navn
Farge
Status
Hallingnatten's En
Grå
Ikke solgt
Hallingnatten's To
Grå
Ikke solgt
Hallingnatten's Tre
Grå
Ikke solgt
Hallingnatten's Riff
Grå
Solgt
Hallingnatten's Nero
Grå
Solgt
Hallingnatten's Ragnar
Grå
Solgt
Hallingnatten's Luke
Grå
Ikke solgt
Hallingnatten's Bror
Grå
Ikke solgt
Hallingnatten's Troll
Grå
Ikke solgt