Fine valper selges. Begge foreldrene jobber aktivt i reindrifta, og er gode gjeterhunder.