Kullet er godkjent av Norsk Pinscherklubb med innavlsgrad på 0%.
Ved behov kan vi bistå med levering.
Vi leter også etter fórvert og/eller deleier.

Nils-Ole og Iquita er begge gode eksemplarer av rasen. De begge er tillitsfulle, tålmodige og omgjengelige. Vi mener at disse utfyller hverandre på noen områder samtidig som de har flere like kvaliteter. Målet med kombinasjonen er å opprettholde bruken av friske avlsdyr uten sykdommer, avlsdyr med godt gemytt og rasetypiske individer.