5 fine valper født 01.04.2024, 3 tisper og 2 hannhunder.