Norsk Elghund grå valper.
Etter gode løshundlinjer.
909 18 238