5 Valper - Kleinspitz

Kontaktinformasjon
Marianne Søgaard Nilsen
Sjøvegen 188 ÅSVANG 2332
62584414
Oppdrettere
Marianne Søgaard Nilsen

Vi gjør oppmerksomme på at dette kullet er under registrering, og at det først er når kullet er ferdig registrert at det er vurdert utifra NKKs regelverk

Valper

Navn
Farge
Status
Minigårdens She Loves Nelly
Orange/Sobel
Ikke solgt
Minigårdens Someone Loved Nilo
Orange/Sobel
Solgt
Minigårdens Somebody Just Like Nero
Krem/Sobel
Ikke solgt
Minigårdens Stay With Me Mio
Krem
Solgt
Minigårdens Side By Side With Noah
Krem
Ikke solgt