5 Valper - Berner Sennenhund

Kontaktinformasjon
Anne Sofie Barstad
Rihåggåvn 11 C EGGKLEIVA 7355
97001257
Oppdrettere
Anne Sofie Barstad

Valper

Navn
Farge
Status
Bernerlabben's Sniff Sea king
Tricolor
Ikke solgt
Bernerlabben's Sassa Sefin
Tricolor
Ikke solgt
Bernerlabben's Søte Sara
Tricolor
Ikke solgt
Bernerlabben's Skjønne Selma
Tricolor
Ikke solgt
Bernerlabben's Suverene Sandra
Tricolor
Ikke solgt