Valper av jaktpremierte foreldre (løshund).
Valpene er Tillitsfulle og sosiale. Begge foreldre har topp gemytt og er fine familiehunder.