Lovende kull med jaktpremierte foreldre. Store og friske.