Valper etter Holmevass I Kira NO33233/18 og
NUCH NJCH Stenvolas Poppel NO37491/18
valpene er født 08.05.24, Leveringsklare ved 8 ukers alder i starten av juli, fleksible på overleveringdato.

Kullid på nesk valpeliste: 762

Det er forventet harmoniske og rolige valper, med godt gemytt, stor jaktlyst og viltfinnerevne.

Foreldrene er jakt og utstillingspremierte, fri for HD, CL og PRA.