Hannvalp ledig. Ta kontakt.
Medlem av Norsk terrier klubb.
Medlem av rasegruppen for JRT.