Dunkervalper etter godt jakt - og utstillingspremierte foreldre leveringsklare i uke 22. Forventet hunder med gode jaktegenskaper, godt temperament og gemytt.
Kullet er anbefalt av Avlsrådet.
Leveres med vet attest, registrert NKK, vaksinerte, forsikret i Agria frem til overtakelse, jevnlig gitt ormekur.