Tispevalper etter godt premierte foreldrer selges fortrinnsvis til dem som ønsker være aktiv med jakt og utstilling. Annen bruksaktiviteter blir selvsagt også vurdert. Ta kontakt for en Borderprat med meg på tlf 90822598