6 Valper - Gordon Setter

Kontaktinformasjon
Odd-Helge Nordli
Vetnesveien 43 BJARKØY 9426
92344211
Oppdrettere
Odd-Helge Nordli

Vi gjør oppmerksomme på at dette kullet er under registrering, og at det først er når kullet er ferdig registrert at det er vurdert utifra NKKs regelverk

Valper

Navn
Farge
Status
Syrgrasfjellet's 1
Sort/Tan
Ikke solgt
Syrgrasfjellet's 2
Sort/Tan
Ikke solgt
Syrgrasfjellet's 3
Sort/Tan
Ikke solgt
Syrgrasfjellet's 4
Sort/Tan
Ikke solgt
Syrgrasfjellet's 5
Sort/Tan
Ikke solgt
Syrgrasfjellet's 6
Sort/Tan
Ikke solgt