Kullet viser gode karakter å det forventes høy jaktlyst. Dem blir preget på blod å elgkjøtt.
Tilvendt å bruke do ute, kjøring av bil. Sove i bur å andre dyr.