Jevnt kull med 5 hanner, og 4 tisper. foreldre er meget trekkvillige, og har også godt jaktinntinkt. Meget godt gemytt, mot både barn og andre mennesker, og mot andre hunder.