Flott kull etter rasetypiske, trivelige foreldre.
Valpene har vokst opp i et trygt hjem der hensyn til valpenes fysiske, emosjonelle og mentale utvikling er vektlagt. De små har fått rene råvarer til mat helt fra start på fast føde. De har fått markekur og er helseundersøkt og øyelyst.