Annonse på finn.no: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=344688960