Norsk Elghund grå valper etter særdeles dyktige foreldre. Begge foreldre er gentestet og fri for bærer av glaucom og dvergvekst. Kombinasjonen er godkjent av avelsutvalget for NEG.