7 Valper - Norsk Elghund Grå

Kontaktinformasjon
Martin Tamnes KROG
Vangrøftveien 296 DALSBYGDA 2552
91398859
Oppdrettere
Martin Tamnes KROG

Vi gjør oppmerksomme på at dette kullet er under registrering, og at det først er når kullet er ferdig registrert at det er vurdert utifra NKKs regelverk

Valper

Navn
Farge
Status
Kjærråsvollen's T1
Grå
Ikke solgt
Kjærråsvollen's T2
Grå
Ikke solgt
Kjærråsvollen's T3
Grå
Ikke solgt
Kjærråsvollen's T4
Grå
Ikke solgt
Kjærråsvollen's H1
Grå
Ikke solgt
Kjærråsvollen's H2
Grå
Ikke solgt
Kjærråsvollen's H3
Grå
Ikke solgt