Herlige valper etter friske foreldre, med meget godt gemytt.
Valpene vokser opp med barn, andre hunder og mye sosialisert/håndterte med tanke at de skal bli trygge valper.
Vi søker etter aktive og hunde int. familier. Ta kontakt eller kom på besøk for en hundeprat.