1 ledig valp til rett hjem.
for mere informasjon .

kontakt .
45000677/45913305