Jaktcocker valper, høyt premierte avlslinjer, omfattende helsetestet, selges kun til jegere.