Foreldre har gjennomført helsetester, BOAS og patellaluksasjon med godt resultat

Valpene leveres med registreringsbevis, veterinærattest og pass.