To vakre sorte hanvalper ledige.
De leveres chippet, registrert i NKK, vaksinerte og med helsesjekk fra veterinær. De er meget godt sosialisere med både bilkjøring, miljøforandring, andre folk og dyr. Blir mye håndtert og klippes/ bades flere ganger før levering.