Hærlige valper etter to flotte foreldre med godt gemytt, sosiale, og fine familiehunder.
Ta kontakt på e-post for mer informasjon.
Linda.