Vikholmens E3 kull
Flotte valper med svært lovende gemytt og utseende.
Se gjerne vår hjemmeside for flere opplysninger om foreldrene