7 valper født 24.01 2024
2 hanner og 5 tisper alle er Griffon Bruxellois