Av et kull på 5 er det en ledig brun hann. Etter utstilling og jaktpremierte foreldre