3 skjønne pappi-jenter venter på sine nye eiere. Friske og vakre. Foreldrene har flott gemytt.