Vi har en ledig hannvalp etter Skardfjellets Pepsi og Hadseløyas Rapp. Valpen er leveringsklar den 2. mars. Pepsi og Rapp er godkjente avlshunder i irsksetterklubber og er fri for arvelige sykdommer. Parringen er godkjent av avlsrådet og står på irsksetterklubbens valpeliste. Vi har brukt Rapp som far til et kull på Pepsi sin søster tidligere og valpekjøperne er veldig fornøyde. Vi holder valpetreff og trening i fjellet for de valpekjøperne som er interessert i det. Ta kontakt på telefon 40618230 dersom du er interessert.