Vestsibirsk laika valper etter to championer, begge russiske importer. Jaktegenskaper langt over gjennomsnittet for rasen