Jakt cocker med engelsk/skotsk avstamning. Mor er hentet i Skottland og har fch i sin tavle. Far er engelsk, men er født av en dansk mor.