Vi har to haner tilgjengelig for de rette eierne. Vennligst ta kontakt pr tlf: 48447273