For flere bilder og informasjon skriv til oss på Facebook til Olympic Dream FCI. Du kan ringe på tlf. 939 99 939, eller skriv mail til beata.kar@hotmail.com
4 gutter og 3 jenter.