Svenske lapphundvalper etter hd-frie og prcd pra frie foreldre. Foreldrene er trivelige familiehunder med gode bruksegenskaper.
Bilder av hundene fins på min facebook side.